SFUL
SFUL
SFUL
SFUL

Príspevky do Športového kalendára SFUL pre rok 2017 - LŠZ, ML

[Pondelok, 20.Február 2017]

Výzva na zaslanie príspevkov do športového kalendára SFUL pre rok 2017.

Voľby funkcionárov SFUL – usmernenie

[Utorok, 31.Január 2017]

V súvislosti s konaním členskej schôdze SFUL s voľbami riadiacich orgánov SFUL sa množia otázky a chybné výklady situácie.
Preto považujem za nutné včas niektoré fakty našim členom pripomenúť napriek tomu, že sa ich môžu dozvedieť na našej webovej stránke a stanovách SFUL.....

Vysvetlenie – Dotácie na nákup rádiostaníc s frekvenčným krokom 8,33 kHz

[Utorok, 31.Január 2017]

Do zmätkov, okolo dotácií na nákup rádiostanice s frekvenčným krokom 8,33 kHz, spôsobených šibeničným termínom sa pokúsime vniesť trošku systému.....

VÝZVA – rádiostanica 8,33 kHz.doc

[Sobota, 28.Január 2017]

Podľa všeobecne platného nariadenia EP č. 1079/2012 od 1.1.2018 všetky lietadlá civilného letectva aj v EÚ musia byť vybavené rádiostanicami s ladiacim krokom 8,33 kHz.  Zároveň tým istým dátumom končí používanie rádiostaníc s ladiacim krokom 0,25 kHz a musia byť vymenené.

Podľa dostupných informácií na zmiernenie finančnej záťaže prevádzkovateľov / majiteľov došlo k dohode medzinárodnej asociácie aeroklubov so zástupcami EÚ o možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ. Niektoré európske krajiny už z tých fondov úspešne čerpajú. Slováci sa akurát prebudili, ale už boli podniknutí prvé nutné kroky. V ďalšom je potrebné identifikovať nároky slovenských prevádzkovateľov / majiteľov lietadiel a spresniť ich.

Preto všetkých, ktorí majú evidované LŠZ v SFUL (OM-M...) a vzletové pristávacie plochy VPP osvedčené SFUL vybavené stabilnými rádiostanicami, vyzývam, aby bezodkladne do 30.1.2017 listom na adresu SFUL. P. O. Box 2, 985 01 Kalinovo alebo emailom na cibak@sful.sk nahlásili svoje nároky na príspevok z eurofondov pri výmene rádiostaníc t. j. zabudovaných v LŠZ, prenosných (rúčky) a stabilných na osvedčených VPP.

Výzva s formulárom na stiahnutie tu

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu SFUL

[Pondelok, 16.Január 2017]

Prezident SFUL Ing. Milan Cibák, CSc. zvoláva, v súlade so Stanovami SFUL časť IV. článok 8 a článok 15 členskú schôdzu SFUL, ktorej rokovanie sa bude riadiť Stanovami članok 9 až 12.

Priatelia sfuláci, touto nezvyčajne obsiahlou pozvánku vám chcem zdôrazniť potrebné skutočnosti a posledný raz v pozícii vášho prezidenta vás požiadať opäť o vašu podporu. 19 rokov vaša podpora SFULu nikdy nechýbala. Dúfam, že to tak bude aj v ďalších rokoch. V súčasnej zložitej situácii, v ktorej sa civilné letectvo ocitlo, SFUL je v pozícii v ktorej môže dianie ovplyvňovať. To môže konať len s vašou podporou, ktorú najlepšie vyjadríte aj vašou účasťou na členskej schôdzi.

Členská schôdza sa bude konať dňa 25. februára 2017 v priestoroch športového areálu TJ Baník, ul. SNP 20, 985 01 Kalinovo - jedáleň .....

Zákonné poistenie na rok 2017 - Poistenie č. 1

[Utorok, 27.December 2016]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou LŠZ (Zákonné poistenie) uzatvorené v zmysle zmluvy 8067100828
Poistník: SFUL
Poistení: Jednotliví členovia SFUL
Poistné obdobie na dobu maximálne 12 mesiacov, najdlhšie však do 31. 12. 2017

XVI. ročník Otvorené Majstrovstvá SR LŠZ

[Streda, 7.September 2016]

vyhlásenie výsledkovPod záštitou SFUL sa konali 1.-4. septembra 2016 XVI. Otvorené Majstrovstvá SR v LŠZ na letisku Hrabušice - Podlesok. Organizátorom sa podarilo uskutočniť pekné športové podujatie za účasti 5 posádok.

Usmernenie funkcionárov SFUL

[Sobota, 2.Apríl 2016]

Usmernenie  funkcionárov SFUL na odstránenie nedostatkov zistených auditom Dopravného úradu SR dňa
06.–07.10. 2015 v sídle SFUL....

Športový kalendár pre rok 2016

[Piatok, 1.Apríl 2016]

Športová komisia SFUL dáva do pozornosti športový kalendár pre rok 2016.....

 

© Copyright 2011 - 2017 SFUL. Všetky práva vyhradené. | Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.