SFUL
SFUL
SFUL
SFUL

PILOTI POZOR - najväčšie vojenské cvičenie MACE XIX

[Streda, 11.Júl 2018]
MACE XIX  
Najväčšie letecké cvičenie na SVK v roku 2018
Termín: 9.-27.7.2018
Letové dni: 16.-20.7. a 23.-27.7.2018
Letová činnosť vždy v časoch 09:30 –12:30 a 13:30 –16:30L
 

V prípade nejasností volajte AMC Zvolen tel.: 0455321817

Kompletné usmernenie na stiahnutie TU

LERMAS nám ďakuje

[Utorok, 10.Júl 2018]

Kliknite na tento odkaz

Poďakovanie od firmy LERMAS

 

 


Využitie vzdušného priestoru SR na mesiac júl 2018

[Utorok, 10.Júl 2018]

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR
(júl 2018)
a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
b) Velitelia, náčelníci, funkcionári zodpovední za letovú činnosť zabezpečia znalosť tohto podkladu u všetkých podriadených podieľajúcich sa na plánovaní, príprave a vykonávaní letovej činnosti u svojich súčastí.
c) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
d) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.
(Vysvetlenie:
prvý riadok - označenie správy NOTAM;
položka Q) - systémová;
položka A) - značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) - začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) - koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) - aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) - TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) - dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) - horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.)
e) Všetky časy sú uvedené v UTC
f) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo ft.
g) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
h) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (TSA, TRA, LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.2, 5.2.2 a 5.3.1). Tento podklad nemusí zahrňovať všetky aktuálne informácie na daný mesiac. Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/ 5321817 , 0960 463 579 , 0960 463 604 alebo na web stránke veliteľstva vzdušných síl: www. vvzs.mil.sk v položke využitie vzdušného priestoru. Priamy odkaz na stránku je: http://www.vvzs.mil.sk/352/vyuzitie-vzdusneho-priestoru.php.

POMÔCKY PRED KAŽDÝM LETOM

[Pondelok, 9.Júl 2018]

Môžu Vám zachrániť život.

Poďakovanie

[Nedeľa, 17.Jún 2018]

Ahoj Marián, ďakujem tebe za pozvanie a sebe, že som sa zúčastnil akcie v piatok. "Smekám klobouk" pred úrovňou a profesionalitou jej priebehu. Ani si neviem predstaviť, koľko úsilia to stálo. Aj Milanovu knihu som prečítal a až teraz som pochopil, koľko poctivej práce a boja s veternými mlynmi stálo vybudovanie takej organizácie ako je SFUL. Chcel by som tebe,  Milanovi a ďalším zanieteným ľuďom v SFULe popriať do ďalšej 20tky úspešný rozvoj bez polien pod nohy a bez stresov. Nemenovaný ..... Ďakujeme za uznanie veľmi nás to potešilo.

Vážení SFULÁCI

[Streda, 28.Marec 2018]

Dovoľujeme si Vám pripomenúť a zároveň Vás upozorniť.

8,33 kHz

[Piatok, 16.Február 2018]

Vážení SFULáci na stránke Dopravného úradu boli publikované nové informácie, ohľadom konverzie frekvencií na 8,33 kHz

Stránka: http://letectvo.nsat.sk/navigacne-sluzby/komunikacne-navigacne-a-sledovacie-sluzby/frekvencny-manazment/

Databáza letísk 2018 !!!

[Utorok, 6.Február 2018]

 

Vážení SFULáci

Slovenská Federácia ultraľahkého lietania Vám ponúka možnosť objednania "Databáza letísk na rok 2018 CZ+SK".

Poistenie LŠZ 2018

[Streda, 13.December 2017]

 

Milí SFULáci, chcem Vás poprosiť aby ste prihlášky pre poistenie Vašich LŠZ na rok 2018  posielali do 20. dňa daného mesiaca. Poistenie bude platné od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. 

Po schválení Vašej tabuľky poistenia Vám budem zasielať inštrukcie pre úhradu poistného. Prosím, neposielajte úhrady skôr ako Vám potvrdím, že výpočty v tabuľkách sú správne. Poistné sa posiela na tento účet: 

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55 
 
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2480 1112
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: slukjr@sful.sk 

Poistné podmienky na rok 2018 sú rovnaké ako na rok 2017. 

S pozdravom.

Marián SLUK jr. 

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. | Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.