Mesiac: máj 2019

OZ Na krídlach do Polonín: zlet MPK, MZK, ULL

Program zletu MPK, MZK a ULL ktorý sa uskutoční na VPP Kolonické sedlo v termíne 27.06. – 30.06.2019

podujatie je súčasťou projektu „VESMÍR NA DLANI 2017“
NA KRÍDLACH DO KARPÁT
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
INT/EK/KAR/1/II/B/0138