Mesiac: január 2020

Databáza letísk a ICAO mapy

Vážení členovia SFUL. Týmo Vás chcem informovať o možnosti zakúpiť si aktuálnu databázu letísk s ICAO mapou na rok 2020. Pre členov SFUL je cena 10,- €. Pôvodná cena je 19,- €. Objednávky prijíma asistentka prezidenta SFUL Mgr. Veronika Lipcseiová, tel. č. 0919 342 228 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00, alebo …

Databáza letísk a ICAO mapy Čítajte viac »

2% z dane

Vážení členovia, nečlenovia, priatelia a sympatizanti SFUL. Aj v tomto roku môžete podporiť našu činnosť poukázaním 2 % z dane z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na zlepšovane činnosti našej organizácie. Potrebné tlačivá na poukázanie 2 % z dane sa nachádzajú v časti ostatné formuláre. ĎAKUJEME.

Preukaz letovej spôsobilosti

HT SFUL prosí oznamuje všetkým vlastníkom LŠZ, ktorí majú dopísané preukazy letovej spôsobilosti (PLS) druhú stranu, prípande ak majú prilepený ďalší list k preukazu aj keď nie je dopísaný, aby zaslali tieto preukazy (originály) na adresu HT SFUL: Ing. Vladimír Krempaský, 090 03 Ladomirová 117. Obratom im bude vystavený nový PLS s dobou poslednej aktuálnej …

Preukaz letovej spôsobilosti Čítajte viac »

Oznam pre členov SFUL – povolenie lietadlovej stanice

Do 15.1.2020 je potrebné zaplatiť poplatok za povolenie lietadlovej stanice. Poplatok je stanovený v rozhodnutí za povolenie lietadlovej stanice na druhej strane uvedeného rozhodnutia. Uhrádzajte sumu na celý kalendárny rok na číslo účtu IBAN: SK45 8180 0000 0070 0049 9747. VS (variabilný symbol) uveďte číslo rozhodnutia alebo číslo povolenia. Obe čísla sú totožné. Pre lepšiu …

Oznam pre členov SFUL – povolenie lietadlovej stanice Čítajte viac »

Oznam pre členov SFUL – členský príspevok

Pripomíname členom SFUL zaplatenie členského príspevku na rok 2020, 100,-€ na číslo účtu SK66 1100 0000 0026 2080 0315 , VS nie je nutné vypisovať. V správe pre prijímateľa vždy uveďte meno člena SFUL /rok, za ktorý sa platí členské. Uvádzajte presne podľa pokynov, pretože dlhodobo je problém identifikácie členského príspevku. (Z rôznych účtov prichádza …

Oznam pre členov SFUL – členský príspevok Čítajte viac »