sful

Databáza letísk a ICAO mapy

Vážení členovia SFUL. Týmo Vás chcem informovať o možnosti zakúpiť si aktuálnu databázu letísk s ICAO mapou na rok 2020. Pre členov SFUL je cena 10,- €. Pôvodná cena je 19,- €. Objednávky prijíma asistentka prezidenta SFUL Mgr. Veronika Lipcseiová, tel. č. 0919 342 228 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00, alebo …

Databáza letísk a ICAO mapy Čítajte viac »

2% z dane

Vážení členovia, nečlenovia, priatelia a sympatizanti SFUL. Aj v tomto roku môžete podporiť našu činnosť poukázaním 2 % z dane z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na zlepšovane činnosti našej organizácie. Potrebné tlačivá na poukázanie 2 % z dane sa nachádzajú v časti ostatné formuláre. ĎAKUJEME.

Preukaz letovej spôsobilosti

HT SFUL prosí oznamuje všetkým vlastníkom LŠZ, ktorí majú dopísané preukazy letovej spôsobilosti (PLS) druhú stranu, prípande ak majú prilepený ďalší list k preukazu aj keď nie je dopísaný, aby zaslali tieto preukazy (originály) na adresu HT SFUL: Ing. Vladimír Krempaský, 090 03 Ladomirová 117. Obratom im bude vystavený nový PLS s dobou poslednej aktuálnej …

Preukaz letovej spôsobilosti Čítajte viac »

Oznam pre členov SFUL – povolenie lietadlovej stanice

Do 15.1.2020 je potrebné zaplatiť poplatok za povolenie lietadlovej stanice. Poplatok je stanovený v rozhodnutí za povolenie lietadlovej stanice na druhej strane uvedeného rozhodnutia. Uhrádzajte sumu na celý kalendárny rok na číslo účtu IBAN: SK45 8180 0000 0070 0049 9747. VS (variabilný symbol) uveďte číslo rozhodnutia alebo číslo povolenia. Obe čísla sú totožné. Pre lepšiu …

Oznam pre členov SFUL – povolenie lietadlovej stanice Čítajte viac »

Oznam pre členov SFUL – členský príspevok

Pripomíname členom SFUL zaplatenie členského príspevku na rok 2020, 100,-€ na číslo účtu SK66 1100 0000 0026 2080 0315 , VS nie je nutné vypisovať. V správe pre prijímateľa vždy uveďte meno člena SFUL /rok, za ktorý sa platí členské. Uvádzajte presne podľa pokynov, pretože dlhodobo je problém identifikácie členského príspevku. (Z rôznych účtov prichádza …

Oznam pre členov SFUL – členský príspevok Čítajte viac »

Oznam HT SFUL

Korešpondenčná adresa HT SFUL na ktorú je potrebné zasielať všetky  žiadosti týkajúce sa evidencie LŠZ a letovej spôsobilosti LŠZ SFUL:  Ing. Vladimír KREMPASKÝ, Ladomirová 117, 09 003 LADOMIROVÁ  e-mail:  krempasky@sful.sk

NAVIGAČNÝ LET

NAVIGAČNÝ LET – OZNÁMENIE Výkonná rada SFUL o.z. oznamuje  všetkým svojím členom a priaznivcom lietania, že v dňoch 13.9.2019 až 15.9.2019 organizuje  navigačný let na trati  Lučenec – Szolnok – Jakabszálás – Eger – Lučenec. Organizačné pokyny Let sa uskutoční ako skupinový let, v skupine najviac po 5 lietadiel, podľa počtu účastníkov. Vedúcich skupín určí …

NAVIGAČNÝ LET Čítajte viac »

Pozvánka

Stretnutie pilotov na letisku Rétság, 17.august 2019 Srdečne vítame všetkých záujemcov! Podujatie je bezplatné! Piloti: Príchod: 17.8.2019 do 12.00 Frekvencia: 126,7 (počas akcie je používanie rádia povinné) Kto ostáva na noc, je tu miesto pre stany, lietadlám zabezpečíme hangár. Bufet je dostupný. Súradnice letiska: N 47 55´54“    E: 19 07´26“ Program od 13.00 hod: …

Pozvánka Čítajte viac »