Ostatné formuláre

Formulár žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti

Formulár správy o oftalmologickej prehliadke pre LP 2. triedy

POVERENÍ LETECKÍ LEKÁRI

Formulár správy o ORL prehliadke pre LP 2. triedy

Žiadosť na leteckú pohyblivú službu

Kúpno predajná zmluva LŠZ

čoskoro na stiahnutie

.doc

Dohoda o prevádzkovaní LŠZ / The FSE Operating Agreement

Čestné prehlásenie o nadobudnutí LŠZ / vzor

Dohoda o prevádzkovaní LŠZ / The FSE Operating Agreement

Dohoda o prevádzkovaní LŠZ / Umowa na obsluge samolotu