OZ Na krídlach do Polonín: zlet MPK, MZK, ULL

Program zletu MPK, MZK a ULL

ktorý sa uskutoční na VPP Kolonické sedlo v termíne 27.06. – 30.06.2019

podujatie je súčasťou projektu

„VESMÍR NA DLANI 2017“

NA KRÍDLACH DO KARPÁT

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

INT/EK/KAR/1/II/B/0138

27.06.2019

– príjazd a prílet, ubytovanie, veľké vrúcne objatia na privítanie
– 16:00 – 16:30 informácie o projekte „Vesmír na dlani 2017“ – Igor Kudzej
– voľné lietanie (mimo R55)
– 16:30 – 17:15 „Astronomické observatórium na Kolonickom sedle – história a súčasnosť“ – Igor Kudzej
– 17:15 – 18:15 „Exkurzia v observatóriu“ – Igor Kudzej
– 21:00 – 22:00 „Teleskopické pozorovanie a fotografovanie zaujímavých objektov hviezdnej oblohy“

28.06.2019

– celodenné lietanie (mimo R55)
– 9:00 – 10:00 „O astrofotografii“ – Róbert Adam
– 10:00 – 11:00 „Praktické ukážky nafotených astronomických objektov“ – Igor Kudzej
– 11:30 – 12:00 „Letisko Kolonica – história a súčasnosť“ – Miroslav Bober
– 12:00 – 13:00 „Letecká fotografia – legislatíva“ – Vladimír Krempaský
– 14:00 – 15:30 „Prehliadka letovej techniky a praktická inštruktáž k letom“ – Miroslav Bober
– voľné lietanie (mimo R55)
– 16:00 – 17:30 „Milan Rastislav Štefánik astronóm a letec“ – Igor Kudzej
– 17:30 – 18:00 „Prehliadka s komentárom fotografickej výstavy M. R. ŠTEFÁNIK – ASTRONÓM v sále planetária
– 21:00 – 22:00 „Teleskopické pozorovanie a fotografovanie zaujímavých objektov hviezdnej oblohy“
– rozhovory pri ohni

29.06.2019

– celodenné lietanie (mimo R55)
– 9:00 – 13:00 „Na krídlach do Karpát“ – vyhliadkové lety a pohľady z vtáčej perspektívy
– ráno varenie najlepšieho guláša vo vesmíre
– 9:00 – 13:00 prezentácia KVH a SK Hodošík
– technické prehliadky
– v prípade záujmu individuálne konzultácie s funkcionármi LAA SR
– voľné lietanie (mimo R55)
– 16:30 – 17:30 „Projekt APOLLO – 50 rokov vstupu človeka na mesiac“ – Peter Mikloš
– 17:30 – 18:00 „Kozmická fotografia“ – Róbert Adam
– 21:00 – 22:00 „Fotografovanie hviezdnych objektov /Praktikum/“

30.06.2019

– individuálne lietanie (mimo R55)
– 9:00 – 12:00 „Výmena skúseností účastníkov seminára s možnosťou prezentácie vlastných fotografických prác“
– individuálne odchody, pusa na spiatočnú cestu

Najužitočnejšie informácie Vášho života:

– riadiaci lietania (RL) je Ing. V. Krempaský

– frekvencia pre lietanie na letisku Kolonica pre danú akciu: 123,400

– Priestor R55 pri prílete nenarúšať, využiť najkratšiu trasu na prílet bez narušenia priestoru, priestor bude možné využívať až po poučení RL. Využívanie priestoru R55 počas akcie bude zabezpečovať RL s AMC Zvolen.

– možnosť skvelých výletov do okolia – Starina, drevené kostolíky, Morské oko, Sninský kameň, výlet na Ukrajinu (platný cestovný pas min. pol roka od prekročenia hraníc), turistika (náučný chodník cez Poloniny), cyklistika, plávanie (Beňatina, Sninské rybníky) a iné.

– ubytovanie: v planetáriu(rezervovať u Mira Bobera, 0905 550 669) alebo individuálne v karavanoch či v stanoch

– WC a sprchy sú v izbách planetária, pre individuálne ubytovaných aj v novovybudovaných samostatných priestoroch v areáli observatória.

– Mini potraviny v Kolonici (iba ten najzákladnejší sortiment), väčšie nákupy v Stakčíne (6 km) a Snine (11 km).

– benzínová pumpa v Stakčíne otvorená do 20:00 hod.

– príchod nahláste u Mira Bobera a lietajúci personál sa povinne nahlási u riadiaceho lietania Ing. Vladimíra Krempaského.

– na mieste je možné dať si do poriadku preukazy letovej spôsobilosti LŠZ LAA SR

Veľa pekného lietania

OZ Na krídlach do Polonín

Miroslav Bober, 0905 550 669, mirobober@gmail.com

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A poľsko – Slovensko 2014 – 2020