Pozvánka na PLES

Vážení  priatelia Sfuláci,

rok 2019 priniesol pre Slovensko viacero významných historických, kultúrnych a spoločenských aktivít.

Okrem toho, roky 2019 a 2020 boli vyhlásené za roky Milana Rastislava Štefánika.

Slovenská federácia ultraľahkého lietania – SFUL sa opätovne pripája k aktivitám, ktoré boli a sú organizované k týmto výročiam, aby  tak vzdala hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín.

Týmito aktivitami si my Sfuláci  pripomíname odkazy generála Štefánika  medzi verejnosťou nielen v Slovenskej republike.

Na všetky významné podujatia organizované  nami Sfulákmi boli a sú  pozývaní zástupcovia  Vlády Slovenskej republiky, ministerstiev, zástupcovia orgánov štátnej správy, významné osobnosti letectva zo Slovenskej republiky a zo zahraničia.

Taktiež  pozývame iných významných hostí zo zahraničia, ale hlavne z domova, ktorí reprezentujú oblasť športu, kultúry, školstva, samosprávy, letecké spoločnosti, subjekty, s ktorými my Sfuláci  spolupracujeme pri rôznych spoločenských podujatiach. 

Vážení  priatelia Sfuláci,

dovoľte mi prosím, Vás srdečne pozvať na veľkolepé podujatie

„ 1. Reprezentačný Letecký ples G. M. R. Štefánika“,

ktorý sa uskutoční dňa 11. januára 2020 v historických priestoroch haličského zámku „GALICIA NUEVA“ pri Lučenci. 

               Zároveň si Vám dovoľujem ponúknuť priestor pre reklamu a prezentáciu Vašej firmy počas uvedeného podujatia. Spôsob a formu úhrady dohodneme. Všetky materiály týkajúce sa prezentácie, prípadne dobrovoľných príspevkov vo forme cien do tomboly nám prosím zašlite do 30. Novembra 2019.

            Na naše náklady pre Vás zabezpečíme miestnu prepravu z priestoru ubytovania do miesta konania podujatia a späť.

V cene 10,- € na osobu a noc Vám zabezpečíme ubytovanie na letisku LZLU, ktoré si objednajte do 30. 11. 2019 na lipcseiova@sful.sk., vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednosť majú skôr prihlásení.

Ak  si nestihnete zabezpečiť ubytovanie na LZLU, zverejníme pre Vás mailové kontakty na miestne hotely.

Zľavnená cena vstupenky  pre člena SFUL (dve osoby) bude spresnená začiatkom novembra t. r. Informácie na lipcseiova@sful.sk  alebo 0919 342 228.

               Verím, že aj vďaka Vašej pomoci , podpore a osobnej účasti,  bude

„ 1. Reprezentačný Letecký ples G. M. R. Štefánika“

nezabudnuteľným kultúrnym a spoločenským zážitkom. 

Som presvedčený, že spoločne s Vami budeme dobré meno našej vlasti, spojené s neodmysliteľnou postavou našich dejín generálom. M. R. Štefánikom, šíriť doma  i v zahraničí.

S úctou                                                                                           

                                                                                    Marián Sluk                                                                                                                                 prezident v. r.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *