Smernice

Smernica 1

Spôsobilosť leteckého personálu lietajúcich športových zariadení

Smernica 2

Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení

Smernica 3

Prideľovanie poznávacích značiek lietajúcim športovým zariadeniam

Smernica 7

Výcvikové stredisko SFUL pre výcvik leteckého personálu